สาระความรู้

พ.ร.บ คู่ชีวิตแก้ในสภาได้ หลังวิษณุแจง แนะคลังแก้ปัญหาบำเหน็จบำนาญ

พ.ร.บ คู่ชีวิตแก้ในสภาได้ หลังวิษณุแจง แนะคลังแก้ปัญหาบำเหน็จบำนาญ

พ.ร.บ.คู่ชีวิต – จากกรณีที่ ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. … ที่กำหนดว่า คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. คู่ชีวิต แต่กลับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเนื่องจากตัวเนื้อหายังมีความไม่เท่าเทียมเพียงพอ โดยพ.ร.บ. คู่ชีวิตของกระทรวงยุติธรรม คู่ชีวิตจะไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของคู่ชีวิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดนั้น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมร่างกฎหมายนี้หลายปีแล้วและรับฟังความเห็นหลายครั้ง สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติมได้โดยส่งเรื่องไปที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จากนั้นนำเข้าไปปรับแก้ไขในสภา ส่วนประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมตนยังไม่ทราบรายละเอียด

ส่วนเรื่อง พ.ร.บ. บำเหน็จ บำนาญ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ตนได้ทักท้วงในที่ประชุม ครม. วานนี้ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบว่า หากเป็นคู่ชีวิตของเดิมจะตกแก่คู่สมรส ถ้าไม่แก้ตรงนี้ คู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังไม่ได้บำนาญ

เมื่อมีการสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้กฎหมายเดียวกับคู่สมรส ซึ่งนายวิษณุให้คำตอบว่า ไม่ได้ เนื่องจากหลายเรื่องอยู่กระจายกัน จะต้องแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ และอื่นๆ อีกเช่น จะต้องไปแก้กฎหมายลูกของพ.ร.บ.อื่น เช่น กฎกระทรวงเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก็ให้นำร่องไปก่อน ส่วนจุดที่มีจะแก้ก็ตามไปแก้ที่อื่น อย่าง บำเหน็จ บำนาญก็ต้องไปแก้ที่พ.ร.บ.บำเหน็จ บำนาญ แก้ทีเดียวหมดไม่ได้ เพราะกระจายกันอยู่เยอะ

ที่มาข่าว : www.thethaiger.com

ที่มาภาพ : www.thethaiger.com

Related posts

เจาะลึกความหมายพันธบัตรรัฐบาล ใครมีสิทธิ์ ? ดอกเบี้ย ? เสียภาษี ? ประจำปี 63

postgirl

เคาะแล้ว 2 สินเชื่อธนาคารอนุมติง่ายที่สุด ประจำปี 2563 ขอปุ๊ปได้ปั๊ป

postgirl

ศธ. ประกาศแล้ว ผมยาวไม่ผิด! ออกใบสั่งให้ รร ทำตามกฏใหม่ ไม่ลงโทษเกินควร

postgirl