สินเชื่อ

ออมสินใจดีปล่อยกู้ 50,000 ไม่ง้อคนค้ำ ไม่ใช้หลักทรัพย์ SME/แม่ค้า ผ่านฉลุย!

ในสถาณการณ์การระบาดโรค COVID-19 ทางธนาคารออมสินก็ได้มีแคมเปญปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินมาเพื่อช่วยเหลือแก่ชาวพนังงานออฟฟิศ หรือ พ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศ

สินเชื่อ 50,000 เสริมพลังฐานราก

ธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อ 50,000 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ออกมาเพื่อมีจุดประสงค์ช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนและพ่อค้าแม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจังๆกับการระบาดของ COVID-19 โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนมาค้ำประกันเลย

วงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ

 • ธนาคารออมสินปล่อยกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ธนาคารออมสินไม่ดูหรือเช็คหลักทรัพย์ รวมถึงไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ปลอดหนี้ 6 เดือนแรก

โดยแคมเปญสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้ มีวงเงินทั้งหมด 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท) สิ้นสุดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้

สินเชื่อเสริมพลักฐานรากของออมสิน มีเอกสารสำหรับพนักงานประจำและพ่อค้าแม่ค้า SME ดังนี้

พนักงานประจำ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารออมสิน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน,หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement เดือนล่าสุด
พ่อค้าแม่ค้า SME
 • สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารออมสิน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ไม่จำเป็นต้องตรวจกิจการ

สมัครง่ายอนุมัติไว

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย โดยกรอกข้อมูลและ เตรียมเอกสารให้ครบ หลังจากนั้นรอ 3-5 วันทำการ หากผ่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงทันที ขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาไปได้เป็นอย่างดี

Related posts

สินเชื่อกรุงเทพ กู้สูงสุด 1,000,000 ไม่ต้องค้ำ รับเงินก้อนเข้าบัญชีทันที

postgirl

ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท ไม่ต้องค้ำ รับเงินก้อน

postgirl

ออมสินปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์ ฟิโกไฟแนนซ์ ดอกต่ำ ช่วยเหลือกลุ่มคนชนชั้นยากจน

postgirl